Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

Diecezjalne Studium Organistowskie 2022-09-05

Diecezjalne Studium Organistowskie

w Radomiu

ul. B. Prusa 6  26-600 Radom

tel. 48  36 56 228

 

 

 

przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2022/2023

 

 

Warunki przyjęcia:

 

            - podanie

            - życiorys

            - opinia od Księdza Proboszcza

            - kserokopia świadectwa ukończonej szkoły

- kserokopia świadectwa szkoły muzycznej (ogniska muzycznego), jeśli do takich kandydat uczęszczał

            - dwa zdjęcia

 

 

 

Egzamin wstępny – informacyjny

                                 26 września 2022 r.  godz. 9.00

 

 

Uwaga !   Obowiązkowe zajęcia w Diecezjalnym Studium Organistowskim

odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek (rok  I, II)  oraz we wtorek i środę (rok III, IV, V). Nauka trwa 5 lat.

 

 

P.S.

Uprzejmie prosimy P.T. Księży Proboszczów o pomoc w wyszukaniu kandydatów na organistów, którzy mogliby uczyć się w naszym Studium, a w przyszłości służyć swoimi umiejętnościami muzycznymi Kościołowi oraz o wywieszenie tego plakatu na tablicy ogłoszeń przy kościele.

 

                                                                       Dyrektor

                                                                       Diecezjalnego Studium Organistowskiego

                                                                       w Radomiu

                                                                       ks. Wojciech Szary

 

 

Menu