Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

Światowy Dzień Młodych 2016

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie

Umiłowani Diecezjanie

 

1. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” – uczy nas Jezus Chrystus. Złożył siebie w ofierze i uczy postawy daru.

         Ofiarę Mesjasza zapowiedział prorok Izajasz ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. W czterech Pieśniach o Słudze Pańskim bardzo dokładnie prorok opisał Mękę Mesjasza.

 

2. Pan Bóg swoją miłość do człowieka objawia najpełniej przez Ofiarę swego Syna i czeka na odpowiedź. Odpowiedzią człowieka na głos Pana Boga jest wiara. Właściwą odpowiedzią na miłość - jest tylko miłość. A zatem odpowiedzią człowieka na objawienie się Boga-Miłości jest wiara, która ma kształt miłości. „Wierzyć – kochać. To jedno. Gdy się to zrozumie – dziwne wydają się wszelkie „wątpliwości” wiary. Kto kocha, nie ma wątpliwości”. (Anna Kamieńska, Notatnik 1965 – 1972, Poznań 1982, s. 139). Piękne wyznanie wiary składali nasi święci, także bardzo młodzi: Św. Kazimierz, Św. Stanisław Kostka, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus czy Bł. Karolina.

Wyznanie wiary może mieć różne formy. Indywidualne wyznanie wiary to akty kultu, słowa, czyny i postawa pojedynczego chrześcijanina zgodna z duchem Ewangelii. Niezwykle ważne jest wspólnotowe wyznanie wiary. Dokonuje się ono wówczas, gdy razem z innymi osobami wierzącymi uczestniczymy w Eucharystii, nabożeństwach, modlitwach oraz kształtujemy życie rodzinne i społeczne w duchu nauki Jezusa Chrystusa i podejmujemy zadania apostolskie.

 

         3. Piękną formą wspólnotowego wyznawania wiary są Światowe Dni Młodzieży. Zrodziły się one z wielkiej miłości Św. Jana Pawła II do Chrystusa i młodzieży.

         Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowy Dzień Młodzieży – to spotkanie młodych, pochodzących z wielu krajów świata, którzy wspólnie wyznają wiarę, wyrażają swoją wdzięczność Zbawicielowi uczestnicząc w Eucharystii, wsłuchują się w nauczanie Chrystusa przekazywane podczas katechez i, w radosnej atmosferze, włączają się w doświadczenie wspólnoty Kościoła. Spotkania te kończą się modlitwą z Ojcem Świętym. Jest to wielkie „święto wiary”. „Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną powiedzieć i odnowić ich „tak” powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: <Oto ja, poślij mnie> (Iz 6.8) – mówił Św. Jan Paweł II.

„Światowe Dni i Spotkania Młodzieży to opatrznościowe chwile refleksji, które pozwalają młodym zastanowić się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić świadomość przynależności do Kościoła, a także wyznawać, z coraz większą radością i odwagą, wspólną wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” - mówił Św. Jan Paweł II i dodawał: „Rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się jeszcze raz żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”.

Pierwszy „numerowany” Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Rzymie w 1986 roku. Od tego czasu odbywają się Światowe Dni Młodzieży w Niedzielę Palmową w każdej Diecezji. Ponadto wyznaczane są miasta na różnych kontynentach. Takie „międzynarodowe” Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Buenos Aires, Santiago de Compostela, w Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Rio de Janeiro. W 2016 roku będziemy przeżywali Światowy Dzień Młodzieży w Polsce.

        

4. Światowy Dzień Młodzieży jest bardzo ważnym wydarzeniem religijnym. Jest także ogromną szansą promocji Polski. Tak, jak każde wydarzenie duszpasterskie – tak i Światowe Dni Młodzieży wymagają solidnego przygotowania. W Orędziu na V ŚDM Św. Jan Paweł II napisał: „Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych”.

        

5. Pierwszym warunkiem dobrego przygotowania jest modlitwa w intencji Ojca Świętego, młodzieży oraz dobrego przeżycia Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Bardzo dziękuję Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego, Młodzieży oraz różnym grupom i wspólnotom za trwającą modlitwę w intencji Światowego Dnia Młodzieży. Bardzo proszę Was wszystkich, Drodzy Siostry i Bracia, o taką modlitwę. W szczególny sposób proszę o to ludzi chorych.

        

6. Ważnym sposobem przygotowania duchowego jest udział w programie duszpasterskim. Zachęcam Was, Droga Młodzieży, do udziału w tej formie przygotowania. Pod opieką Waszych Duszpasterzy podejmijcie zadanie realizowania aktualnego programu, któremu sama młodzież nadała tytuł: „Serce 2.0”. Od pierwszej niedzieli adwentu rozpocznie się kolejny etap. Otrzymał on od młodzieży tytuł: „Deo Profil”. Pomoce duszpasterskie możemy znaleźć na stronach internetowych „Kraków 2016”.

        

7. Światowy Dzień Młodzieży to wspaniałe doświadczenie Tajemnicy Kościoła Powszechnego. W to przeżywanie włącza się także nasza Diecezja. W dniach: od 20 do 25 lipca 2016 roku będziemy gościli około 5 000 młodych ludzi z różnych kontynentów. Już zgłosiła się do naszej Diecezji młodzież z Włoch, Węgier, Francji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, RPA, Namibii, Kamerunu, Kongo, Gabonu, Zambii, Egiptu, Libanu, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kuby i Korei.

Bardzo proszę o zgłaszanie do naszych Duszpasterzy rodzin, które zechcą przyjąć młodych gości w dniach: od 20 do 25 lipca 2016 roku. Pobyt młodzieży w naszych parafiach – to szansa głębszego przeżycia prawdy o Kościele Powszechnym. To okazja do ukazania naszej kultury, gościnności i pobożności.

        

8. Święty Jan Paweł II wiedział, że młodzież potrzebuje przeżycia wspólnoty. Także wspólnoty wiary. Światowy Dzień Młodzieży jest szansą przeżycia takiej wspólnoty. Zachęcam Was, Droga Młodzieży, do uczestnictwa w wydarzeniach centralnych, które będziemy przeżywali w Krakowie, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku.

         Będą to spotkania modlitewne, wspólny udział w Eucharystii, katechezy i Droga Krzyżowa. Każdego dnia, w godzinach popołudniowych, będziemy mogli uczestniczyć w prezentacji chórów, zespołów teatralnych, w grupach dyskusyjnych lub w grupach ciszy i adoracji. W sobotę 30 lipca oraz w niedzielę 31 lipca będziemy modlić się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

         Zachęcam rodziców do umożliwienia młodzieży udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Myślę, że wielu młodych ucieszy się prezentem od rodziców chrzestnych lub krewnych, dzięki któremu będą mogli pojechać do Krakowa. Mam nadzieję, że pojawią się ludzie dobrej woli, sponsorzy, którzy pomogą młodzieży, aby mogła uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, którym będzie XXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków 2016.

         Na czas przygotowań z serca błogosławię

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

 


Pliki do pobrania

  1. Labirynt0006.jpg
Menu