Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

COVID-19 LIMITY 15.12.2021 2021-12-18

COVID-19 LIMITY 15.12.2021

 

Od dnia 15 grudnia 2021 roku zmienione zostały przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy obowiązują do dnia 31 stycznia 2022 r. - chyba, że wcześniej nastąpi ich nowelizacja.

 

Zgodnie z rozporządzeniem (patrz §  26 ust. 10b pkt 1 oraz dodany § 26a): zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach może się znajdować, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób posługujących oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

Do ustanowionych limitów liczby osób przebywających w kościele i uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby certyfikatu lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

 

W uzasadnieniu Rządowego Centrum Legislacji, do zmian w rozporządzeniu stwierdza się, że przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia. Okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej uczestniczyć w wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu;

To do osoby zamierzającej uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do wydarzenia. Należy podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu."

 

Menu