Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

24 godziny dla Pana 2016-02-27

24 GODZINY DLA PANA

4-5 marca 2016 roku

 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 Ewangelia według św. Marka: dorośli

17.00 Droga Krzyżowa

17.30 Msza święta

18.00 Ewangelia według św. Mateusza: ministranci i bierzmowani

20.30 Kurs Medytacji Chrześcijańskiej

21.15 Apel Jasnogórski, Różaniec Święty – tajemnice radosne: KŻR Suków, Podgajek, Zameczek

23.30 Różaniec święty – tajemnice światła: KŻR Przytyk

0.00  Msza święta

2.00-6.00    Adoracja indywidualna

6.30  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.00  Msza święta

8.00  Różaniec święty – tajemnice bolesne: KŻR Studzienice, Maksymilianów

9.00  Ewangelia według świętego Łukasza: schola

11.30 Różaniec Święty – tajemnice chwalebne: KŻR Oblas, Żerdż, Słowików

12.00 Msza święta

13.00 Ewangelia według świętego Jana: dorośli

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Menu